Tùy bút "Miếng ngon Hà Nội" của Vũ Bằng - Thèm một miếng quà Thủ đô

Dịch Cô Vuýt 19 ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến đời sống Văn hóa - Xã hội trong những năm qua. "Ai ở nhà cũng thành Master Chief", miếng cơm ở nhà ăn mãi cũng chán. Người ta lại thèm được lê la để kiếm được một "Miếng ngon Hà Nội" của nhà văn Vũ Bằng.

Công nghệ phát triển, nhịp sống hối hả, thương mại điện tử bùng nổ, đời sống nhân dân không còn giới hạn ở "ăn no mặc đủ". Người ta bây giờ lo "ăn ngon mặc đẹp", có điều kiện ở sẵn đích thì họ"ăn sung mặc sướng". Nhưng mỗi người mỗi mõm khác nhau, cảm nhận Miếng ngon Thủ đô họa chỉ có "Chúa tể gieo vần" Duy Nến là khác mọi người.

Có gì mới »

Post a Comment

Previous Post Next Post

Nepali Graphics - Learn design, Animation, and Progrmming