Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch của Bộ Y tế

Sau thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế). Bộ Y tế ra Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội, nhằm khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Với thông điệp 5T của Bộ này ra đời với nội dung về phòng chống dịch được xây dựng với tiêu chí ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện trong thời điểm hiện nay, khi đang tăng cường giãn cách xã hội, chống dịch Covid-19.

thong-diep-5t-bieu-ngu-chong-covid-19-youtube

Có gì mới »

Post a Comment

Previous Post Next Post

Nepali Graphics - Learn design, Animation, and Progrmming