Share Đồ Án Môn Học Thiết Kế Kỹ Thuật - Căn Hộ Chung cư

Xin chào các bạn sinh viên, nay tôi xin chia sẻ cho các bạn tài liệu môn thiết kế kỹ thuật mà tôi đã thực hiện hoàn thành môn học Thiết Kế Kỹ Thuật

Share Đồ Án Môn Học Thiết Kế Kỹ Thuật
Đồ Án Môn Học Thiết Kế Kỹ Thuật - Căn Hộ Chung cư

Thiết kế kỹ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công. Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

- Tờ trình thẩm định thiết kế.
- Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ.
- Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình;
- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu có).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.
- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách

Báo Cáo Thiết Kế Kỹ Thuật Một Công Trình Cần Những Gì?

Ở đây tôi làm dự án Thiết Kế Căn Hộ Chung Cư Mini các bạn có thể tham khảo sau:
  • Báo cáo thuyết trình cho dự án ( File Word )
  • Tính toán công suất, chi phí cho một dự án ( File Excel )
  • Bản vẽ mặt bằng dự án ( File Cad )
  • Bản vẽ chiếu sáng ( File evo )
Read more »

Post a Comment

Previous Post Next Post

Nepali Graphics - Learn design, Animation, and Progrmming