RV AppStudios - Câu chuyện cảm hứng đằng sau ứng dụng cho trẻ

Thật khó để bọn trẻ có thể ngồi yên mà không sờ đến cái điện thoại, chơi game, xem tivi. Nhưng sao lại không phải là để trẻ vừa học vừa chơi luôn nhỉ? Ứng dụng cho trẻ nhiều vô tội vạ cơ mà?. Sau đây là câu chuyện về ông bố Dave có cùng suy nghĩ như thế.

Vâng, phải tìm một Ứng dụng (App) để trẻ có thể vừa làm quen mặt chữ, vừa biết đếm số dần, lại chơi với các mầu sắc, ... còn ko cũng để trẻ tiếp cận dần với ngôn ngữ quốc tế một cách thụ động.

rvappstudios-Inspiration-Behind-Kids-Apps-cau-chuyen-cam-hung-dang-sau-nhung-app-cho-tre (2)

Có gì mới »

Post a Comment

Previous Post Next Post

Nepali Graphics - Learn design, Animation, and Progrmming