Mão Nhật "SAO KÊ" Tinh Quân - Một tiếng gáy yêu quái "chết cứng"

“Mão Nhật Kê hiện nguyên hình là con gà trống mồng đỏ, lông cánh như vàng, cất cổ cao hơn sáu bảy thước, Kim kê ngó nữ quái kêu một tiếng cót, nữ quái té ngửa, hiện nguyên hình là Yết Tử tinh, Kim kê gáy một tiếng, Yết Tử tinh chết cứng. "

Yết Tử tinh (bò cạp) hay Tỳ Bà Tinh thực lực không đơn giản, một trong những Nữ yêu quái xinh đẹp mạnh nhất trong tác phẩm Tây Du Ký. Với nghìn năm tu luyện, đến cả Phật Tổ hay Bồ Tát Quan Âm còn ái ngại.


Có gì mới »

2 Comments

Previous Post Next Post

Nepali Graphics - Learn design, Animation, and Progrmming