Tailwind CSS - Sơ lược về một CSS Framework cấp thấp

Tailwind CSS là một CSS Framework cấp thấp nhưng khả năng tùy chỉnh khá cao, dễ dàng trong việc xây dựng các thiết kế riêng. Chúng ta có thể dễ dàng mở rộng tạo mới ra những class bằng chính những class của nó.

Trong khóa học 55 phút này nhỏ, Jeremy McPeak sẽ giới thiệu tới các nguyên tắc cơ bản của Tailwind, giúp từng bước bắt đầu và sử dụng và tạo Style

Có gì mới »

Post a Comment

Previous Post Next Post

Nepali Graphics - Learn design, Animation, and Progrmming