Spider-Man: Hết đường về nhà

Bom tấn Bé Nhện 3, ra mắt dịp 17/12/ 2021, đã ra nhá hàng Trailer chính thức. Hết đường về nhà, Bé Nhện vô gia cư chính thức sau khi Dr Strange thực hiện điều ước: "Cả thế giới sẽ quên đi Peter Parker là Bé Nhện". Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Chuyện gì thế này.

Gặp phải áp lực với mớ rắc rối tuổi dậy thì, lại cộng thêm áp lực bị hack lộ tài khoản cá nhân: That's right folks Spider-Man is in fact Peter Parker. Cuộc sống rối loạn thực sự đến nỗi, Dr. Strange đã phải "khóa facebook" cho Bé Nhện và thế là tài khoản bay mầu. Bé Nhện chính thức méo còn đường về nhà.

Spiderman - Hết đường về nhà - No way home, - Far from home - home coming-

Có gì mới »

Post a Comment

Previous Post Next Post

Nepali Graphics - Learn design, Animation, and Progrmming