Floral Typography: Hiệu ứng THẬT đẹp, TÂM tựa hoa

Hiệu ứng Floral Typography tạo hình ảnh Hoa đua sắc rất ấn tượng. Từ con chữ và hình ảnh, hoa lá cành như mọc ra, xen kẽ giữa nét chữ, làm tô điểm thêm nét đẹp của Tâm mỗi người. Có những loại hoa không sắc nhưng ngát hương, rồi có những loại hoa sắc rợp trời nhưng chỉ là hương tỏi.

Để có thể tự làm hiệu ứng này, thì một hành động nhỏ thôi. Nhưng có "TÂM" sẽ tự khắc sẽ “Hữu xạ tự nhiên hương” là bạn đã tự thiết kế cho mình một Floral Typography ấn tượng trước mọi người rồi đấy.

design-hieu-ung-voi-hoa-Tu-thien-that-TAM-phuong-hang-2021-hoai-linh-14-toi
Có gì mới »

Post a Comment

Previous Post Next Post

Nepali Graphics - Learn design, Animation, and Progrmming