Chờ đợi Diablo IV hay mua luôn Diablo II: Resurrected ?

Xin vào luôn vấn đề trên cho nó vuông: Khỏi chờ đợi Diablo IV làm gì. Cân nhắc và mua luôn Diablo II: Resurrected vào ngày 25/9/2021 tới đây. Vừa được chơi Diablo III vừa được sống lại phút giây chặt chém hào hùng của Diablo II phiên bản sắc nét như Sony.

Hẳn là bạn đã tỏ tường các phiên bản Diablo qua bài giới thiệu : Ngược dòng với tượng đài game huyền thoại: Diablo và có lựa chọn riêng của minh rồi. Khỏi đợi IV đang chết yểu. Cùng check xem rổ giá thế nào, để chốt đơn cách ly và cày game đến tết nào.
Có gì mới »

Post a Comment

Previous Post Next Post

Nepali Graphics - Learn design, Animation, and Progrmming